Periodontitt:

Periodontitt /pyrea er tannløsningsykdom som ubehandlet kan føre til at man mister tannbeinet rundt tennene og kan føre til tap av tenner. Pyrea , sammen med hull i tennene, de mest vanlige årsakene til tap av tenner. 

Dessverre er det lite symptomer med sykdommen før sykdomsforløpet er godt etablert. Tidlige tegn kan være blødning i tannkjøttet ved rengjøring og dårlig ånde, senere etablerte symptomer er eksempelvis tannforflytning, løse tenner, smerter eller tanntap. 

 

De siste tiårene er det forsket mye på sammhengen mellom periodontitt og systemiske sykdommer. Det er blant annet funnet sammheng mellom periodontitt og sykdommer som diabetes og hjertekarsykdom. 

 

Det er mange ulike grader av sykdommen, med det menes at du trenger ikke ha løse tenner for å ha periodontitt. Vårt mål «oppdage, behandle og vedlikeholde. 

Bro:

Ved manglende tann vil bro være et alternativ. Da vil tenner på hver side av manglende tann fungere som anker for å lage et «hengeledd», altså en ekstra tann som henger i tomrommet. Dette gir både funksjon og estetikken tilbake i området.

 

Det er visse kriterier som må være oppfylt for at dette skal være en tilfredsstillende behandling for akkurat deg. Snakk med tannlegen din, de kan gi deg fordeler og ulemper samt alternative løsninger. Et alternativ er implantater - se implantat.

Krone:

Krone er et alternativ hvor tannen er så nedbrudd, kanskje etter gjentatte fyllingsreparasjoner, ofte er det lite tannsubstans igjen som gjør at en krone kan gi tilbake funksjon og er mer permanent løsning.

 

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt så kan vi forklare deg nærmere og svare på dine spørsmål.

Stift:

I de tilfeller hvor tannkronen har for lite gjenværende tannsubstans og roten kan brukes som forankring, vil stift lages i roten for å få bedre feste for en krone

Fyllinger:

Dersom vi etter undersøkelse av tenner oppdager hull, vil det være nødvendig å behandle tannen slik at hullet ikke vokser. Dette gjøres ved å rense tannen og legge en fylling.

 

Størrelsen på hull varierer, det anbefales å gå jevnlig til tannlegen slik at hull oppdages tidlig slik at hullet kan stoppes profylaktisk eller ved å legge fyllinger.

 

Iblant kan hullene bli store og vokse nært inntil eller inn i nerven. Er hullene så store at de er nærme nerven kan dette forårsake smerter som enten behandles med fylling eller rotfylling.

 

Dersom hullet har vokst inn i nerven, må tannen rotfylles for å stoppe infeksjonen eller inflammasjonen i tannen.

 

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt så kan vi forklare deg nærmere og svare på dine spørsmål.

Rotfylling:

Rotfylling er en rens og fylling av tannrøtter, som er en nødvendighet for å få kontroll på infeksjoner. I noen tilfeller kan dette føre til smerte, men ikke alltid vil det være smerte i tenner med infeksjon.

 

Infeksjons i tenner oppdages ofte ved røntgenbilder.

 

Begynnende betennelser kan føre til murring eller sterk smerte.

 

Ved murring eller annen plage kan du kontakte tannlegen din så gjøre vi en rask vurdering av tenner for å utelukke eller behandle eventuelle infeksjoner.

 

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt så kan vi forklare deg nærmere og svare på dine spørsmål.

Implantater:

Aktuelt ved:

  1. Manglende tenner

  2. Dårlig feste på proteser

 

 

Implantat er en for tannerstatning hvor den nye tannen står uavhengig av de andre tennene. Ofte er dette en god løsning dersom «bro» ikke er et godt alternativ for deg.


Mangler man alle tenne og ikke ønsker løstsittende proteser, kan implantater bidra til å få fastsittende protese og broer.

 

I noen tilfeller sitter helproteser dårlige på grunn av kjevekammen, og det er dessverre ikke mulig å forbedre disse. Da kan implantater settes for å gi et feste slik at protesene ikke danser rundt i munnen.

 

 

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt så kan vi forklare deg nærmere og svare på dine spørsmål.

Protese: (Avtagbare)

Del(vis)protese; er et fint alternativ for de som ønsker tannerstatning for flere tenner samtidig. Disse kan tilpasses individuelt, i ulike former og farger.  Ofte er disse rimeligere sammenlignet med faste løsninger. Må tas av og på regelmessig for rengjøring.

 

Helprotese; et alternativ til deg som mangler alle tennene eller må fjerne tennene av ulike grunner. Disse må tas ut regelmessig for rengjøring.

 

Trenger du nye proteser, ta kontakt med oss.

Sitter protesene dårlig – se implantater.

Profylakse:

Profylakse er forebyggende behandling. Eks. flurpensling av tenner med hull for å forhindre at hullet blir større, eller behandling av tannkjøttsykdom slik at sykdommen ikke utvikler seg.

Visdomstenner:

Visdomstenner som ikke bryter frem fullstendig, vil være vanskelig å holde rene. Vanskelig renhold kan føre til dårlig ånde, hull i tennene og infeksjoner. Disse anbefales å fjernes. Fjerning gjøres kirurgisk.

Tannlegeskrekk:

Vi har bred erfaring og god tilretteleggings rutiner for pasienter som plages med tannlegeskrekk. Dette klarer vi sammen!

Kom innom for en prat.

kisspng-royalty-free-can-stock-photo-cli

Åpningstider
AKUTTVAKT telefon: 973 30 503

Mandag: 08.00 - 16.00

Tirsdag: 08.00 - 16.00

Onsdag: 08.00 - 16.00

Torsdag: 08.00 - 16.00

Fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag: 08.00 - 14.00

arrow&v